Overbruggingsingreep

Een overbruggingsingreep of bypassoperatie vindt plaats onder volledige narcose. Al dan niet met behulp van een hart-longmachine worden nieuwe vaatverbindingen aangebracht op de kransslagaders, om de vernauwing heen. Voor het creëren van deze verbindingen wordt meestal gebruik gemaakt van de slagaderlijke vaten die normaal de borstkas van bloed voorzien (de zogenaamde ‘mammariae’) en van de veneuze vaten uit de benen.

Overbruggingsingreep bewerkt - zonder titel

Een heelkundige ingreep is op korte termijn meer belastend voor de patiënt. Het gaat immers om openhartchirurgie. Bij uitgebreide aantasting van de kransslagaders is het echter vaak de beste behandeling op lange termijn. Als de patiënt in goede algemene gezondheid verkeert, is het risico op ernstige complicaties laag. Het aantal overbruggingen staat niet noodzakelijk in verhouding tot de ernst van de aandoening of de zwaarte van de ingreep.