Klepherstel & -vervanging

Wanneer op basis van echocardiografie en/of hartkatheterisatie een ernstige klepafwijking wordt vastgesteld, kunnen de artsen beslissen om een heelkundig klepherstel of klepvervanging te laten uitvoeren. Zijn er ook ernstige vernauwingen op de kransslagaders, dan wordt meestal gemengde klep- en bypasschirurgie voorgesteld. Er kan ook een ‘hybride’ behandeling worden uitgevoerd met klepheelkunde voorafgegaan of gevolgd door ballondilatatie en stenting.

Bepaalde klepingrepen kunnen op minimaal invasieve wijze worden uitgevoerd via een kijkoperatie. De voordelen hiervan zijn kleinere littekens, een korter ziekenhuisverblijf en een snellere revalidatie. In uiterst selectieve gevallen wordt wel eens een klepvervanging via slagaderlijke weg voorgesteld. In de toekomst bestaat de kans dat de indicaties voor deze minder invasieve ingrepen zullen uitbreiden.
Voor cardiale heelkunde werkt het Kempens Hartcentrum voornamelijk samen met het UZ Leuven campus Gasthuisberg. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen onze interventiecardiologen en de hartchirurgen in Leuven, die online toegang hebben tot de gegevens en angiografiebeelden van onze patiënten.