Behandelingen

Als één of meerdere ernstige vernauwingen op een kransslagader worden vastgesteld, zijn drie behandelingsstrategieën mogelijk.

  1. Een medicamenteuze behandeling
  2. Plaatsing van één of meerdere stents
  3. Een overbruggingsingreep (bypassoperatie)

Welke behandeling de cardioloog voorstelt, is afhankelijk van verschillende factoren: aard van de klachten, aantal vernauwingen, complexiteit van letsels, geassocieerd kleplijden, fysieke draagkracht van de patiënt, etc. De gekozen behandelingsstrategie wordt steeds besproken met de patiënt.

Ballondilatatie en stenting kunnen in het Kempens Hartcentrum in Turnhout worden uitgevoerd. Deze behandeling gebeurt meestal in aansluiting op het diagnostische onderzoek. Voor de heelkundige ingrepen werkt het hartcentrum voornamelijk samen met de dienst cardiale heelkunde van het UZ Leuven campus Gasthuisberg.